Åbningstider

Alle hverdage fra 07.30 – 16.00

Find os

Haderslevvej 59, 6630 Rødding

Kontakt os

Ring til os på +45 7455 2101

Lejebetingelser

Lejer:
• Lejer skal mindst være 23 år og have haft gyldigt førerbevis i mindst 12 mdr.
• Lejer er ansvarlig for autocamperens tilstand (vand, olie m.m.).
• Autocamperen må kun føres af den eller de personer, der er noteret med
kørekortnummer i lejekontrakten.

Depositum:

• Ved lejemålets bestilling betales depositum kr. 7.500,-
• Depositum og evt. forfalden leje skal betales senest 8 dage efter reservering, for at kontrakten er gyldig.
• Depositum tilbagebetales efter endt lejemål ved vognens skadefri og rengjorte tilbagekomst.
• Depositum dækker også selvforskyldte skader på autocamperens inventar, udstyr og installationer.

Betaling af leje:
• 50% af lejesummen betales senest 6 uger før lejemålets start. Resten af lejen betales 3 dage forinden lejemålets start.

Lejeperiode:
• Forsinket aflevering betales med kr. 300,- pr. time.
• For tidlig aflevering medfører ikke refusion i lejeprisen.

Afbestilling:

  • Senest 6 uger før lejemålets start; vi beholder depositum.
  • Mindre end 6 uger før lejemålets start; lejebeløbet tilbagebetales, HVIS den bliver lejet ud igen. Depositummet beholder vi.
  • Ved ændring af kontrakten beregnes et ekspeditionsgebyr på kr. 500,-
  • Afbestilling skal ske skriftligt.

Forsikring:

• Ansvars- og kaskoforsikring er indeholdt i lejeprisen.
• Selvrisiko på kr. 6.000,- betales af lejeren.
• Det er de generelle SOS INTERNATIONAL bestemmelser, der er gældende. I henhold til disse bestemmelser er en evt. hjemtransport fra udlandet dækket.
• Vore autocampere er medlem af DK-Vejhjælp.
• Personlige ejendele er ikke omfattet af bilens forsikring.
• Lejeren kan ikke kræve erstatning for tabt ferie, hvis autocamperen havarerer.
• Lejeren kan ikke kræve erstatning, hvis diverse tekniske installationer bryder sammen.

Ved tyveri eller ran:
• Bussens forsikring dækker for inventar, såfremt der optages politirapport på stedet og kopi heraf hjemtages.
• Beskadiges vognen er der på forsikringen yderligere en selvrisiko på kr. 6.000,- der ligeledes betales af lejeren.
• Deres egen indboforsikring dækker Deres gods, såfremt det politianmeldes. Ved færdselsuheld eller lign.:
• Sørg for at få optaget politirapport – og tag aldrig skylden på Dem i udlandet – det kan blive dyrt for Dem. Husk at meddele NBC alle enkeltheder.
• Ved skader på køretøj: Fotografer alle skader på begge køretøjer. Skadeanmeldelse medfølger.
• Hvis fejl opstår ved autocamperen, ring til NBC:
(+45) 74 55 21 01 / (+45) 74 55 21 58 / (+45) 40 18 37 01. (fra udlandet, se bag i SOS-kortet).
NBC vil da vejlede Dem om, hvordan De skal forholde Dem.
• Alle politimæssige eller andre krav, som skyldes lejerens brug af køretøjet, hæfter lejeren helt og fuldt for, og NBC kan ikke gøres ansvarlig herfor.

Rengøring:
• Autocamperen udleveres rengjort og med alt service optalt.
• Autocamperen skal afleveres i den samme rengjorte stand. Hvis ikke, rengøres den af NBC for kr. 795,- (+ kr. 300,- hvis der har været hund med i autocamperen)
• Tømning af toilet- og spildevandstank kr. 800,-
• Ved rygning eller dyr i autocamperen, uden tilladelse, tilbageholdes hele det indbetalte depositum

Praktiske oplysninger:
• Motorhjelmen åbnes ved at trække i et greb til venstre for føreren.
• Dæktryk: Foran 5,5 BAR, bagved 5,5 BAR.
• Der er i vore autocampere en bog over hele Europa med saniservice, alternativ overnatning m.m.
• Autocamperen modtages og afleveres med fyldt brændstoftank. Ellers modregnes påfyldningsbeløbet i depositum.
• Autocamperen overtages komplet klar til brug.
• Link til instruktionsfilm sendes pr. mail senest 1 måned inden lejeperiodens start eller sammen med lejekontrakten.
• VIGTIGT: Ved kørsel i Norge kan der ikke betales bro-/vejafgift med kontanter eller kort samt trængselsafgift i Sverige. Der skal anvendes en brobizz som feks. kan bestilles ved Storebælt. Der vil blive opkrævet et gebyr på 125 kr. pr. opkrævning, som vi skal håndtere og viderefakturere efterfølgende.